Dorpelingen Klity Creek hebben een  strijd van 10 jaar gewonnen