Straatventers willen toewijzing van delen van de trottoirs