Thailandgek Twitter
Wie is er online?
Er zijn in totaal 6 gebruikers online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 6 gasten :: 1 bot

Geen

Het hoogste aantal gelijktijdige online gebruikers is 84. Dit aantal is bereikt op vr 30 maa 2018 - 22:48.
Hotels bij Agoda!

Hotels bij Agoda!
Direct Bevestigd.
Boek Pattaya Hotels
bij Agoda!

Auteursrechten

Creative Commons-Licentie

© 2018 Thailandgek.com

Rechten voorbehouden


Thailand magie en amuletten | Thailand Gek Club

Ga naar beneden

Thailand magie en amuletten | Thailand Gek Club

Bericht van Else Geraats op wo 31 jul 2013 - 3:23

Toen het boeddhisme zich vanaf de derde eeuw v. Chr. over het territorium van het tegenwoordige Thailand verbreidde op initiatief van de Indische koning Ashoka, die zendelingen had uitgestuurd stuitte het daar op een aantal andere religies.  Zuid Indische brahmaanse priesters hadden he brahmanisme ingevoerd, een vroege, met magische riten vermengde vorm van het hindoeïsme.

De brahmanen werden op grond van hun meesterschap in de magie zelfs naar het hof van de koning geroepen, waar ze belast werden met de uitvoering van alle belangrijke ceremoniën. Deze taak wordt tegenwoordig nog steeds door hun nakomelingen verricht.

Het hindoeïsme verbreidde zich door Indische handelaren over geheel Zuidoost-Azië en beïnvloedde op Thais grondgebied vooral de volkeren der Mon en Khmer. Vooraf aan alles ging echter het animisme, de oervorm van elke religie, die al sedert mensenheugenis werd aangehangen. Al deze vormen van religie konden naast het tolerante boeddhisme bestaan. Ze mengden zich er zelfs mee en zo ontstond er een dicht bij het volk staande godsdienst, die vele rituelen kende. Dat hield echter ook een verwatering in van het oorspronkelijke boeddhisme, waarvan de stichter wel introspectie en meditatie had gepropageerd, maar geen rituelen of verering van godenbeelden. Mogelijkerwijs kon het boeddhisme eigenlijk een intellectueel nuchtere godsdienst, die een beroep op het verstand doet slechts overleven door de menging met ritueel en bijgeloof.

De Jatukam-Ramathep จตุคาม-รามเทพ is een erg populair amulet in de vorm van een medaillon, zo'n 6 millimeter dik en met een diameter van ongeveer 5,4 centimeter. De oorspronkelijke Jatukam-Ramathep amuletten werden voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 80 door Khun Phantharak Rajadej, een politiechef uit Nakhon Sri Thammarat, met als doel om geld in te zamelen voor de bouw van een lak meuang (stadspilaar).

Het amulet werd toen verkocht aan 49 baht. De amuletten werden erg gewild toen de Politie Majoor-Generaal op 5 september 2006 op 103-jarige leeftijd (sommigen zeggen 108) stierf, slechts enkele dagen vóór de staatsgreep die premier Thaksin Shinawat aan de kant zette. Nu worden velen van de originele amuletten verkocht voor meer dan 100.000 baht per stuk. Gelovigen dragen de amulet als een talisman rond de hals want men gelooft dat hij magische krachten bezit en de dragers ervan beschermd.

De voorkant van de amulet toont Tao Ramathep gezeten met de rechterknie opgetrokken in een informele yoga-positie en omringd door de dieren uit de Chinese zodiak, een verwijzing naar het wapenschild van Nakhon Sri Thammarat , en door acht figuren van de demoon-god Rahu. De achterkant toont een reliëf met enkele oude yan-inscripties die een animistische bescherming zouden bieden. Tao Ramathep is, samen met Tao Kadtukam (Kattukam), de beschermgod die de heilige relikwieën van de Boeddha bewaakt. Hun beelden staan aan de ingang van Wat Mahathat Wora Maha Wihaan in Nakhon Sri Thammarat. De naam Tao Kadtukam werd over de jaren heen verbasterd tot het huidige Jatukam. Boeddhisten zijn vandaag volledig in de ban geraakt van dit zogenaamd magische amulet, ondanks waarschuwingen dat het slechts een seculiere toeverlaat is, die zowel de religie als de maatschappij bezoedelt.

Door zijn magische aanspraken en zijn opgedreven prijs die een hoge herverkoopwaarde garandeert veroorzaakte dit amulet een uit de hand gelopen rage. Dieven braken in in winkels en huizen en infiltreerden in tempels om het amulet te stelen. Toen in april 2007 een verse partij van het lucratieve amulet in Zuid-Thailand in de verkoop ging resulteerde dit in een stormloop van duizenden kopers die stonden te wachten, waarbij een vrouw dodelijk werd vertrappeld en velen anderen gewond raakten.

Het tegenwoordig in Thailand beleden boeddhisme is nog steeds deze populaire mengvorm en naast het oprechte zoeken naar het "eigen licht" in het innerlijk, zoals Boeddha dat heeft geformuleerd, bestaat er een allegaartje aan rituelen van animistische en brahmaanse oorsprong. Zo zijn er elke dag wel gelovigen die zich door vereerde monniken amuletten (krüang raanglkhong khlang) laten overhandigen, die met saksit, een geestelijke, bovenzinnelijke energie geladen zouden zijn. Tot de belangrijkste amuletten behoren de kleine afbeeldingen van Boeddha, die uit kalksteen en heilig water geperst zijn en die als halsketting worden gedragen. Talrijke monniken distribueren ook de populaire khik, uit hout gesneden penissen in alle mogelijke grootten, die het ongeluk zouden afstoten en het geluk aantrekken.

Vele middenstanders plaatsen een klik in de etalage om zo de omzet te bevorderen; zij "voederen" hem symbolisch met fruit of phüak, een wortelgewas, dat de khik erg lekker schijnt te vinden. In de tuin van het Nai Lert Park Hotel in Bangkok staat een schrijn die is gewijd aan de Chinese godin Mae Tubtim (afhankelijk van de interpretatie te ver- talen met "Moeder granaatappel" of "Moeder robijn") en die is vervaardigd uit kolossale, bont beschilderde houten penissen. Hier komen gelovigen bidden om bescherming en steun, terwijl ze nieuwe, kleine houten penissen bij de schrijn neerleggen.  Gebeden van vrouwen die graag zwanger willen worden, schijnen op deze plaats bijzonder succesvol te zijn. In 1990 ontstond er een khik-manie in het noordoosten van Thailand, de regio die economisch het meest achtergebleven is.

Nadat talrijke, vooral mannelijke, inwoners door onbekende oorzaak in hun slaap waren overleden, zagen delen van de bevolking hier de hand van de geestenwereld in. Zij probeerden zich te beschermen door het plaatsen van khik of door het dragen van lange khik-kettingen om de heupen. Enkele mannen hulden zich bovendien in vrouwenkleren en lakten hun vingernagels, wat volgens deskundigen op magiegebied nog meer bescherming zou geven. Het verschijnsel van de onverklaarbare, nachtelijke dood is in de medische wetenschap bekend onder de naam SUNDS, een afkorting voor Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome.

Aangezien er zelfs in vakkringen niet veel over dit syndroom bekend is, vond de bevolking het voor de hand liggend haar toevlucht te zoeken bij de khik.
 
Nadat in de provincie Ubon Ratchathani de klik als paddestoelen uit de vochtige tropengrond waren geschoten, zag de provinciale regering zich gedwongen een voorlichtingscampagne "klik tegen SUNDS" te organiseren. Om zich tegen het ongeluk te beschermen laten vele mannen tatoeages (sak) aanbrengen, die hen in het gunstigste geval zo onkwetsbaar maken dat zelfs messen of kogels hen niet kunnen deren. De tatoeages worden door een ervaren meester (khru sak) onder het prevelen van magische formules in de huid aangebracht.

Onkwetsbaar zou men ook worden door de leglaay, een kleine metalen kogel met magische werking, die onder de huid meestal van de boven arm wordt ingebracht en die daar zichtbaar is al een gezwollen plek. De ironie van het geval wil, dat deze talisman dikwijls pijnlijke huidinfecties veroorzaakt en slechts zelden de zozeer gewenste onkwetsbaarheid tot gevolg heeft. Ongevaarlijker is de sakhot, een kleurige, door een monnik gezegende draad, die om de pols wordt gedragen en die zou beschermen tegen rampspoed. Behalve de genoemde amuletten zijn er nog vele andere beschikbaar en Thailand kent dan ook florerende amuletmarkten (bijvoorbeeld op het terrein van Wat Rajanatda, Bangkok), waar aan alle wensen kan worden voldaan.

Kenners kopen de amuletten pas na diepgaand onderzoek en in overleg met een ervaren monnik. Volgens de uitspraak van de sangha is het monniken absoluut verboden amuletten uit te delen. Een monnik die beweert over saksit te beschikken en deze over te kunnen dragen op amuletten, handelt in strijd met de boeddhistische leer, die het vertonen van bovenzinnelijke vaardigheden veroordeelt. Toen in 1989 tijdens de Santi Asokecontroverse ook het niet boeddhistische verdelen van amuletten door vele monniken onderwerp van het debat werd, gingen vele khik verdelers het illegale circuit in. Zo ook een bekende monnik in het noordoosten van het land, die speciaal om zijn energierijke khik beroemd was geworden en die nu opgejaagd door de spionnen van de sangha en zelfs de politie zijn heil in de vlucht zocht. Behalve aan amuletten of tatoeages wordt ook aan schrijnen of tempels een bijzondere saksit toegeschreven.

Vele van de eerste zijn bovendien gewijd aan hindoeïstische of Chinese godheden als Brahma, Yishnu; Shiva of de hiervoor al genoemde Mae Tabtim. Het misschien wel bekendste voorbeeld is de Erawan schrijn in Bangkok, waarvan wordt gezegd dat deze de wensen van mensen die daar bidden, kan vervullen. Zij die de schrijn passeren, vouwen de handen in een eerbiedige wai, de Thaise nationale groet. Hetzelfde doen ook talrijke chauffeurs van bus of auto, die hun stuur dan zelfs enige seconden loslaten.

Bij vele Chinese tempels die door de Chinese minderheid in het land worden bezocht, worden tempel feesten gehouden, die o.a. gewijd zijn aan de godin Mae Tabtim. Daarbij gaan media in trance boven gloeiende kolen. Ze doorboren hun tong of wang met degens of beklimmen ladders waarvan de treden bezet zijn met vlijmscherpe messen. Ze worden daarbij beschermd door de saksit van de godin, die echter niet altijd onfeilbaar is. Dodelijke valpartijen van de soms wel 30 meter hoge ladders of zware kwetsuren aan de voeten zijn al geregistreerd.

Toen in 1989 bij Waf Singb in Bangkok een medium, een jong meisje, in de diepte was gestort, verzamelden enige gelovigen zich eerst om het slachtoffer om tot de godin te bidden, van wie zij geloofden, dat deze in het meisje was. Ruim een kwartier later kwam iemand pas op het idee een ambulance te waarschuwen. Aan Chinese tempels vallen de bonte, min of meer kegelvormige rollen op, waarin Thaise Chinezen offers voor de voorouders verbranden: papiergeld, kartonnen huisjes en auto's bij voorkeur Mercedes en wat de doden verder nog aan materiële zaken zouden kunnen gebruiken. De offers stellen de doden tevreden, die van hun kant vanuit het hiernamaals zorgen voor het geluk en het welzijn van het nog in leven zijnde nageslacht. Een verwaarlozing van de voorouderverering daarentegen zou zeker ongeluk brengen.

Wie de boven het gemiddelde liggende welvaart van de Thaise Chinese minderheid aanschouwt, zou bijna gaan geloven aan de doeltreffendheid van de offerandes. De lijst van feitelijk "on boeddhistische" ceremoniën rondom goden, geesten of voorouders zou nog met vele pagina's kunnen worden uitgebreid.

Op honderden manieren probeert de Thai met de hem omringende onzichtbare krachten tot een akkoord te komen en ze te zijnen gunste te  beïnvloeden. De verering die hij daarbij aan de geestenwereld betuigt, wordt sterk ingegeven door vrees de vrees namelijk dat de krachten van de geesten catastrofale gebeurtenissen in zijn leven zouden kunnen bewerkstelligen, als er sprake zou zijn van veronachtzaming of minachting. Deze angst voor de geestenwereld komt ook tot uiting in talloze slecht gemaakte naang phi of films over geesten, die de Thai weliswaar nachtmerries kunnen bezorgen, maar die bij de westerse toeschouwer eerder een geamuseerd lachje te voorschijn roepen. Deze films behoren met de amoureuze soap opera's tot de meest populaire films in Thailand. Geesten komen overal voor. Bij bijna elke woning behoort een zogenaamd geestenhuisje (saan phra poem dat ter beschikking van de geesten wordt gesteld, die het terrein hebben bewoond voordat het huis gebouwd werd. Bij het bouwen van deze geestenhuisjes moeten bepaalde regels zeer nauwkeurig worden gevolgd.

Veronachtzaming ervan kan groot ongeluk tot gevolg hebben. In deze geestenhuisjes worden regelmatig offergaven neergelegd, zoals rijst, fruit of snoepgoed. Hiermee worden de geesten in een welwillende stemming gebracht. Qua bouwwijze en uiterlijk bestaan er grote verschillen tussen de woningen van de geesten: aan de ene kant zijn er de vogelhuisjesachtige constructies met daken van her en der bijeengezochte stukken golfplaat. Het andere uiterste is de kostbare, met bloemen versierde schrijn van een bank of een warenhuis, die groter is dan menige mensenwoning. Er zijn net zoveel typen geestenhuisjes als er mensenhuizen zijn, want de vrijgevigheid die men de geestenwereld toont, is uiteraard een kwestie van geld. Geestenhuizen naast banken en warenhuizen  niets kan het perfectè samengaan van "modern" leven en traditioneel geloof in geesten beter symboliseren.

Mensen uit het westen hebben er vaak moeite mee beide aspecten met elkaar in overeenstemming te brengen, maar voor de Thai horen ze bij elkaar en sluiten ze elkaar niet uit. Tenslotte is het toch ook de verdienste van de geesten dat de bank floreert en dat de omzet van het warenhuis groter wordt!

Ook de Thai Airways International, die qua veiligheid zeker niet achter blijft bij westerse vliegtuigmaatschappijen. vertrouwt, behalve op hoog gekwalificeerde technici, ook op steun uit de geestenwereld. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen door vooraanstaande monniken tijden een plechtig ritueel gezegend. Voor het tijdstip van de ceremonie word een astrologisch gunstig moment gekozen. De monniken moeten dan zo als bij elk plechtige inzegening  in een oneven aantal komen, aangezien een even aantal ongeluk zou kunnen brengen. Een even aantal monniken komt slechts bijeen tijdens rouwdiensten, daar het middelpunt van de plechtigheid toch al niet veel kan overkomen. Ook fabrieken en grote bedrijven worden met traditionele rituelen ingezegend en zelfs vele in het westen opgeleide, dynamische, jonge managers zullen dit ceremonieel niet achterwege laten. Voor een deel natuurlijk om dat het nu eenmaal zo behoort en de gemeenschap zo'n plechtigheid ver wacht, anderzijds echter ook om op safe te spelen: uiteindelijk is helemaal nog niet bewezen dat er geen geesten bestaan.
 
Waarom zou men dus he onheil oproepen door een inzegening over te slaan? Zoals waarschijnlijk overal ter wereld, sluimert ook in Thailand het conservatieve achter een flinterdun masker van moderniteit.  En daarom is het niet al te verbazing wekkend een jong meisje in jeans en modieuze blouse een vette varkens kop te zien offeren aan de stadsgeesten van Bangkok bij de Lak Muang (Stadsschrijn), want Bangkoks spirituele beschermers zijn daar kennelijk verzot op.

- terug geplaatst bericht -

Grote kans dat je dit ook wil lezen:
 
 1. De Thai vergokt zijn geld
 2. Thaise vrouw in veldslag tegen de mannen
 3. Thai hebben een ander idee over arbeid
 4. De Thaise maîtresse: mia noi
 5. Een Thai doet alles voor geld
 6. Thai sex, bordelen en prositutie
 7. De Thaise prostituée
avatar
Else Geraats

Aantal berichten : 461
Registratiedatum : 28-07-13
Woonplaats : Jomtien

http://feeds.feedburner.com/NewThai

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Thailand magie en amuletten | Thailand Gek Club

Bericht van khunrob op wo 27 nov 2013 - 3:04

Wellicht vond je de Erawan Shrine in Bangkok voor de entree van het Grand Hyatt Erawan Hotel en Central World interessant, dan is de Lak Muang ook aan te bevelen. Dagelijks  word er gedanst of is er likay op het podium te zien. Ik vond het de moeite waard even daar te wachten.

_________________

"Reis met een glimlach, deel u ervaring"

Boek nu via  de Thailand Gek Club de mooiste hotels in Thailand met hoge kortingen. In samenwerking met Agoda bieden wij U de goedkoopste hotels van Thailand aan.

avatar
khunrob
Admin

Aantal berichten : 2047
Registratiedatum : 24-07-13
Leeftijd : 62

http://khunrob.blogspot.nl

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum